Du bruger en browser, som ikke understøttes fuldt ud. Det betyder, at designet på siden nogen steder ikke ser korrekt ud eller i værste fald ikke virker. Opdaterer du din browser, vil siden se korrekt ud.

Kursus: Dynamikker i en familie med misbrug

Tidspunkt: onsdag d. 27. februar 2019 kl. 09:00 - onsdag d. 27. februar 2019 kl. 16:00

TUBA København

På dette dagskursus vil du bl.a. få viden om dynamikkerne i familier med misbrug og få viden om, hvilke konsekvenser og senfølger det kan give for disse børn og unge, også hvis de nu er blevet voksne børn af en misbrugende forælder. Endelig er der også fokus på, hvordan du som fag person kan opdage og håndtere denne problemstilling i mødet med barnet/den unge. 

Indhold og udbytte

Formålet med kurset er at give dig mere viden om det problem, det er for børnene, når en forælder har et misbrugsproblem. På dagen har vi derfor fokus på centrale karaktertræk i disse familier, dvs. hvordan udspiller familielivet sig typisk? Hvordan vil dette præge børnene i deres selvopfattelse og være måde? Hvad bliver senfølgerne? Hvad er kendetegnene på mistrivsel? Og endelig hvordan hjælper du bedst muligt disse børn, unge/voksne børn af en misbrugende forælder? Så dit udbytte af dagen vil bl.a. kunne være:

  • Du vil få et nøjere kendskab til de mønstre, som typisk viser sig i en familie, hvor en eller begge forældre har et misbrug
  • Du vil få viden om, hvilke oplevelser børnene/de unge normalt har, når de vokser op i disse familier
  • Du vil blive præsenteret for kernetemaer, de unge er ramt af, samt de senfølger, der normalt følger med, når mor eller far fx drikker for meget
  • Du vil få viden om, hvilke begivenheder eller livsovergange som typisk kan føre til, at barndommens oplevelser kommer frem igen og påvirker personens evne til at håndtere nutiden  
  • Du vil få kendskab til en grundlæggende teori om, hvad tegnene på mistrivsel er og hvordan den viser sig
  • Du vil få kendskab til de forandringsprocesser, som er vigtige at have for øje for at hjælpe disse børn og unge videre
  • Endelig vil du vil få indsigt i de overordnede guidelines, der er, når man skal hjælpe børn og unge fra disse familier, således at du er bedre klædt på til at håndtere denne problemstilling via konkrete værktøjer

Du vil således blive præsenteret for noget af den centrale viden, TUBA har om disse familier erhvervet via samtaler med mange tusinde børn og unge gennem mere end 20 år, samt kendskab til viden om, hvordan vi grundlæggende fungerer som mennesker.

Form

Kursusdagen vil veksle mellem oplæg og øvelser, som giver mulighed for erfaringsudveksling samt at få viden målrettet den arbejdsfunktion, du som deltager sidder i.

Deltagerprofil

Kurset er for dig, der ønsker mere viden om emnet og værktøjer til at arbejde med familier, hvor en forælder har et misbrugsproblem, herunder særligt i forhold til at hjælpe børnene, uanset om de i dag er voksne børn, som er ramt af problemet. Det kan være du arbejder som pædagog, psykolog, behandler, socialrådgiver, lærer, mentor, rådgiver, studievejleder, sundhedsplejerske eller på anden måde har kontakt med familier eller børn og unge i arbejdslivet. 

Pris

Prisen for dagskurset vil være kr. 1275,- pr. person. Ved mere end 5 deltagere fra samme arbejdsplads vil prisen være kr. 1150,- pr. deltager. Prisen inkluderer forplejning i løbet af dagen samt et bevis på kursusdeltagelse.