Du bruger en browser, som ikke understøttes fuldt ud. Det betyder, at designet på siden nogen steder ikke ser korrekt ud eller i værste fald ikke virker. Opdaterer du din browser, vil siden se korrekt ud.

Kursus: Mistrivsel hos unge

Tidspunkt: onsdag d. 15. januar 2020 kl. 09:00 - onsdag d. 15. januar 2020 kl. 16:00

TUBA København

På dette dagskursus får du viden om og konkrete bud på, hvordan du kan arbejde med unge, hvis trivsel er ramt. Hvad skal man som fagperson være opmærksom på for at kunne identificere de unge, som har det svært? Her inddrager vi bl.a. viden fra hjerneforskning omkring traumers og belastningers indvirkning på vores reaktionsmønstre og adfærd i form af konkret og brugbar viden i forhold til din arbejdssituation.

Hvad kan man gøre i mødet med de unge, som mistrives? Hvad siger forskning og erfaring er godt at gøre for at møde disse unge på bedste vis, og hvilke værktøjer kan være med til at gøre en forskel for dem?

Det får du med fra kurset:

  • Viden om sammenhæng mellem miljø og trivsel for en ung
  • Kendskab til en grundlæggende teori om hvad tegnene på mistrivsel er og hvordan den viser sig. Hvilken viden har vi i dag om det reaktionshierarki, hvormed mistrivsel kan forstås
  • Viden om, hvordan mistrivsel kan vise sig neurofysiologisk og i adfærden hos en ung
  • Viden om, hvilke milepæle man kan holde øje med hos en ung for at se, om der er en god forandringsproces i gang – her taler vi bl.a. om den Polyvagale Teori og det sociale nervesystem
  • Værktøjer til at møde den unge på måder, som kan fremme forandringsprocesser og som kan hjælpe vedkommende i retning af øget trivsel
  • Og dermed, hvordan kan man møde barnet/de unge når mistrivslen er opdaget således at den første indsats for at hjælpe barnet er sat i gang

Ovenstående er baseret på undersøgelser om hvad der virker godt i mødet med unge, og viden om sammenhæng mellem nervesystemet og vores sociale adfærd, samt erfaringer i arbejdet med udsatte unge og effektmålinger af denne indsats. 

Selve formen for kursusdagen vil veksle mellem oplæg, refleksionsspørgsmål/øvelser og opsamling i plenum.

Deltagerprofil

Et kursus for dig, som arbejder med unge i mistrivsel. Din uddannelsesbaggrund kan fx være lærer, pædagog, psykolog, socialrådgiver, mentor, sundhedsplejerske, familiebehandler, støttekontaktperson m.m. 

Pris

Prisen for dagskurset vil være kr. 1275,- pr. person. Ved mere end 5 deltagere fra samme arbejdsplads vil prisen være kr. 1150,- pr. deltager. Prisen inkluderer forplejning i løbet af dagen samt et bevis på kursusdeltagelse.

Del arrangementet på de sociale medier: