Du bruger en browser, som ikke understøttes fuldt ud. Det betyder, at designet på siden ikke ser korrekt ud eller i værste fald ikke virker. Opdaterer du din browser, vil siden se korrekt ud.

Trykjagt på Fjeld Skovgods - 9. december 2021

Tidspunkt: torsdag d. 9. december 2021 kl. 07:30 - torsdag d. 9. december 2021 kl. 15:00

Trykjagt på Fjeld

Fjeld Skov har gode og naturlige forekomster af kron-, då-, sika- og råvildt. Kronvildtet på Fjeld er fritstående og stammer helt tilbage fra den oprindelige kronvildtstamme i Danmark

Ejendommens nuværende ejerfamilie har siden 1855 forvaltet vildtet på Fjeld og tilbyder alle danske jægere at blive en del af den mere end 165 årige historie på stedet, hvor der afholdes få, men større jagtarrangementer, hvor der tilstræbes en så stor mængde vildtnedlæggelse fra den eksisterende bestand på så få jagter som muligt, så vildtet stresses mindst muligt

Der må nedlægges dåhjort (se ”Parole” nedenfor for detaljer)

Jagten gennemføres ved, at der er én lang såt ca. 50 riffelskytter

 • I 2020 blev der på tre trykjagter af 150 skytter nedlagt 86 stk. vildt (=0,57 stk vildt pr mand pr jagt)
 • I 2021 estimeres uforpligtende en samlet gennemsnitlig sæsonafskydning på 0,5 stk vildt pr mand pr jagt

Forbehold:     Fjeld Skov forbeholder sig ret til at aflyse jagter, hvis der er for få tilmeldte eller hvis sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forbindelse med Covid19 er til hinder for gennemførelse af jagten på forsvarlig vis. Hvis Fjeld Skov aflyser jagten refunderes alle betalinger (undtagen billetgebyret)

Program for jagtdagen:

kl. 07.30-08.30 Indskrivning og morgenmad i Hovedbygningen på Fjeld

kl. 08.45-08.55 Parole (vær ”støvleklar” og præcis)

kl. 09.00-09.30 Der køres i skoven og skytter posteres

kl. 12:30              Såten stopper og der aflades

kl. 12.30-13.15 Skytter afhentes og køres til Hovedbygningen

fra kl. 12.50        Frokost i Hovedbygningen på Fjeld

kl. 14:15              Parade, vildtsalg og afslutning

Jagten:

Jagten afvikles som en såt på ca. 420 hektar. Placering af poster foregår ved lodtrækning, hvor hver skytte trækker et nummer ved indskrivning før jagten. Skytterne placeres skydetårne afhængigt af vindretning og vildtets aktuelle opholds- og bevægelsesmønstre. Skytterne opdeles i hold, hvor hvert hold har en postanviser, der står for at sætte skytterne på post, og afhente skytterne efter drevet stopper, således alle deltagere får den bedste anvisning i forhold til jagtens afvikling og sikkerhed. Alle skytter står i skydetårne med siddebræt (dog ikke siddeunderlag).

Såten er inddelt i tre zoner. Hver zone er opdelt i 6-8 underzoner, som kontinuerligt trykkes af det trykker hold, der er dedikeret til hver af de tre zoner. De enkelte trykkere kan godt ”hoppe mellem zonerne”, hvis de er på fod af større rudler eller skal forskubbe for at hindre vildtet i at løbe af ejendommen. Alle hjælpere kommunikerer via radio. Hvert trykker-team i hver af de tre zoner kommunikerer internt på egen radiokanal. Der afrapporteres løbende om nedlagt og anskudt vildt fra teammedlemmerne til teamlederen. Teamlederne indrapporterer zonens meldinger med faste intervaller til koordineringscentralen, hvor der holdes styr på nedlagt og anskudt vildt samt forberedes vildtopsamlingslister og eftersøgningslister, til de hjælpere der er står for opsamling, brækning, eftersøgning og paraden. Alt dette arbejde foregår samtidigt med der trykkes af hensyn til at nå at afholde parade efter jagtfrokosten. Under jagten kan du forvente kort at blive kontaktet af hjælperne, hvis du har afgivet skud. Dette for at markere nedlagt og evt. anskudt vildt eller på anden måde optimere afviklingen af jagten i relation til foranstående.

Der vil blive anvendt 2-4 mindre let drivende hunde, hvilket bør sikre drev i vildtet uden dette forringer skudchancerne eller øger risikoen for anskydninger.

Der afholdes en repræsentativ parade (alle større hjorte, 1 hun- og/eller ungdyr pr. art)

Der lægges stor vægt på sikkerhed i alle facetter af jagten.

Bemærk at man sidder på post i 3 timer - HUSK derfor siddeunderlag.

Parole:

 • Kronvildt: Der må nedlægges kronhind og kronkalv samt spidshjort
 • Dåvildt: Der må nedlægges fuld- og halvskuffel. Då og kalv samt spidshjort
 • Råvildt: Der må nedlægges rå og lam
 • Sikavildt: Der må ikke nedlægges sikavildt
 • Ræv og mårhund: Fri afskydning

Der må skydes 1 dåhjort pr. skytte på dagen inden for parolen.

Der opkræves ikke ekstra for nedlæggelse af eventuelt trofædyr. Trofæer nedlagt uden for parolen udleveres ikke.

Download: 20211209 Trykjagt på Fjeld - Program & Parole

 Vilkår for deltagelse på dagjagterne på Fjeld:

 • Dansk jagttegn
 • Bestået den obligatoriske riffelprøve (der skal stå ”Riffelprøve bestået” eller ”Riffeljagt tilladt” på jagttegnet)

 Afbudspolitik:

Køber er berettiget til at melde afbud, uanset årsag, under følgende betingelser:

 • Afbud foretages mere end 40 dage før jagten:
  • Hvis pladsen overtages af anden riffelskytte à fuld refundering med fradrag af kr. 625,-
  • Hvis pladsen ikke overtages af anden riffelskytte à fuld refundering med fradrag af kr. 1.875,-
 • Afbud foretages 40 dage eller mindre før jagten:
  • Hvis pladsen overtages af anden riffelskytte à fuld refundering med fradrag af kr. 1.875,-
  • Hvis pladsen ikke overtages af anden riffelskytte à ingen refundering
 • Afbud skal foretages skriftligt til info@fjeldskov.dk med oplysning om, hvorvidt man har sørget for at pladsen overtages af en anden riffelskytte
 • Kan man ikke selv finde en til at overtage pladsen vil Fjeld Skov forsøge at fylde pladsen via ventelisten
 • Man refunderes ikke billetgebyret

Særligt vedrørende Covid19:

 • Tilmeldte skytter der, efter købet af en dagsjagtplads, bliver testede positive med Covid19 og før jagten endnu ikke er raskmeldte, samt tilmeldte med symptomer på Covid19 der ikke er ophørt 48 timer før jagterne, er forpligtede til at melde afbud. Afbud der reelt er begrundet heri, vil medføre tilbud om deltagelse i trykjagter senere på året eller næste jagtsæson. Vi vil hellere have du bliver hjemme og bliver rask end du kommer og smitter andre. Der refunderes således ikke, men udstedes et tilgodebevis i tilfælde af ”Covid19-afbud” fra skytternes side
 • Tilmeldte skytter, der i op til 14 dage efter deltagelse i jagter i Fjeld Skov påbegynder at udvise symptomer på Covid19 eller som i samme periode bliver testet positive for Covid19, bedes henvise Sundhedsmyndighederne til Fjeld Skov hurtigst muligt, så en effektiv smittesporing kan iværksættes, da Fjeld Skov er i besiddelse af navne og kontaktoplysninger på alle jagtdeltagere

Spørgsmål om jagten kan sendes til info@fjeldskov.dk. Det vil være en stor glæde og fornøjelse at kunne byde dig/jer velkommen på Fjeld til en dejlig dag i skoven

Del arrangementet på de sociale medier:

Deltagelse i jagt

DKK 4.500,00