Du bruger en browser, som ikke understøttes fuldt ud. Det betyder, at designet på siden ikke ser korrekt ud eller i værste fald ikke virker. Opdaterer du din browser, vil siden se korrekt ud.

Læs mere

Grønt Råd- og Friluftsråds varetagelse - kreds 7

Tidspunkt: mandag d. 27. maj 2019 kl. 17:00 - mandag d. 27. maj 2019 kl. 22:00
Afmelding mulig frem til søndag d. 12. maj 2019
8 deltager(e)

Målgruppen: Målgruppen for dette valgfri modul ”Grønt råd og Friluftsrådsvaretagelse i DJ’s lederuddannelse er alle med ønske om kendskab til lokalpolitisk interessevaretagelse, og som enten allerede varetager eller har ønske om at varetage et lokalt jagtpolitisk hverv i Danmarks Jægerforbund.

PROGRAM 

Velkomst

Velkomst og præsentation af deltagere og kursusform, herunder forventningsafstemning og erfaringsgrundlag samt det overordnede formål med kurset. 

Danmarks Jægerforbunds lokale jagtpolitikere

Praktisk øvelse: 20 min. Hvem er lokale jagtpolitikere i og for Danmarks Jægerforbund? 

Besvarelse af opgaven i plenum og gennemgang af alle vores mange lokale jagtpolitikere: Jægerråd og jagtforeningsbestyrelser. Dertil kommer DJ-repræsentanter i: Regionale hjortevildtgrupper, grønne råd, Friluftsrådet, naturparkråd, nationalparkråd og -bestyrelser, skovbrugerråd mv.

Disse både interne og eksterne jagtpolitikere skal sættes i relation til DJ-vedtægter og præciserede formål for udvalgte DJ-repræsentanter (f.eks. friluftsrådsrepræsentanter og nationalparkrepræsentanter). 

Der skal give en forståelse for diversiteten i Jægerforbundets lokale jagtpolitikere, herunder oplyses om ansvar og bundne opgaver for en række af disse, f.eks. jægerrådene, friluftsrådsrepræsentanter og nationalparkrepræsentanter. 

Middag 

Interessevaretagelse på lokalt niveau

Oplæg: Gennemgang af en lang række gode råd og praktiske værktøjer for god interessevaretagelse, f.eks. interessentanalyse (alliancepartnere/modstandere), skabelse af politisk motivation, mødeforberedelse, indsamling af viden, at være kompromissøgende og interesseret i alle sager samt vise interesse for andres sager osv. 

Praktisk øvelse: 20 min. En jagtforening ønsker at skaffe NST-areal til hundetræning. Hvordan vil du gribe det an, og hvem vil du tale med? 

Der skal gives en forståelse for hvilke værktøjer, der kan tages i anvendelse i forbindelse med målrettet lokalpolitisk interessevaretagelse. Formålet er tillige at illustrere, at interessevaretagelse ikke er raketvidenskab, men kræver en struktureret og målrettet tilgang for at opnå de bedste resultater. 

Hvilke interesser skal varetages?
Oplæg: Kort gennemgang af Jægerforbundets mange interesseområder: jagt, skydning, hundetræning, regulering, naturforvaltning, Natura2000-områder, reservater, kommuneplaner, færdsel i naturen og meget mere. Disse interesseområder skal også sættes i relation til DJ’s Natursyn, Strategi 2017-21, DJ-vedtægter og præciserede formål for udvalgte DJ-repræsentanter. 

Øvelse: 20 min. Diskuter jer i gruppen frem til den vigtigste sag, som I hver især har været med til arbejde for som jagtpolitiker. Giv en begrundelse herfor samt fortæl om, hvilke virkemidler I brugte for at fremme sagen. 

Herefter gennemgang i plenum, hvor alle præsenterer sin egen historie. 

Der skal skabes en forståelse for diversiteten i DJ’s interesseområde, som Danmarks Jægerforbunds lokale jagtpolitikere kan og skal forsøge at øve indflydelse på. 

Opsummerende opgave med alle undervisningselementer 

Øvelse: 20 min. Læg en strategi for, hvordan vil du forsøge at etablere et skydecenter i en given kommune. I besvarelsen skal indgå hvilke jagtpolitikere, der kan komme i spil på hvilke måder ud fra hvilke strategier. 

Herefter gennemgang i plenum, hvor hver gruppe fremlægger sit løsningsforslag. Diskussion af, hvad der vil virke bedst. 

Afslutning og opsamling på modulet

Del arrangementet på de sociale medier:

Kursusdeltagelse - medlem

DKK 0,00