Du bruger en browser, som ikke understøttes fuldt ud. Det betyder, at designet på siden ikke ser korrekt ud eller i værste fald ikke virker. Opdaterer du din browser, vil siden se korrekt ud.

Læs mere

Efterudd. jagttegnskursuslærere Skydning & Våben

Tidspunkt: onsdag d. 6. april 2022 kl. 15:00 - torsdag d. 7. april 2022 kl. 15:00
Afmelding mulig frem til onsdag d. 23. marts 2022
15 deltager(e)

Jagt- og undervisningsfaglig efteruddannelse for jagttegnskursuslærere - Skydning & våben

Dato:  Onsdag den 6. april 2022 kl. 15 til torsdag den 7. april kl. 15.

Sted:  Jagtens Hus, Molsvej 34, 8410 Rønde (mødested) Overnatning  er incl.                              linnedpakke og foregår på Rønde Vandrehjem, Grenåvej 10B, 8410 Rønde 

Formål: At øge den jagt- og undervisningsfaglige kompetence hos jagttegnskursuslæreren, som således udvikles personligt og fagligt frem imod uddannelsen af de nye jægere.

Form: Udgangspunktet for kurserne er jagttegnskursuslærernes praksiserfaring, så drøftelser, dialog og eksempler fra undervisningen er en bærende del af kurserne. Videndeling mellem deltagere vil have en central post på kurset.

Indhold på kurserne er målrettet jagtprøvens pensum, men det videns- og kompetencemæssige niveau ligger langt over, hvad en aspirant skal kunne præstere til jagtprøven.

Undervisere på kurset vil være fagspecialister, udvalgt nøje til kurset for jagttegnskursuslærere.

Forberedelse: 

Link til materialer:

FKSS-modellen: https://www.jaegerforbundet.dk/media/3943/kompendie-fkss.pdf 

Kompendiet om modellen forventes læst forud for kurset

Pris: 595 medlem/ 1495 kr. ikke-medlem

Deltagerantal: minimum 6, maksimalt 16

Kursusleder:    Jes Mikkelsen

Undervisere: Lars Thune Andersen, Kenneth Jørgensen, Nicholai Vigger Knudsen og Jes Mikkelsen

PROGRAM

Onsdag den 6. april 2022 

Kl. 15.00 – 16.00: Ankomst til Jagtens Hus, indkvartering og introduktion til hinanden og kurset.

Kl. 16.00 – 18.00: Vi zoomer ind på jagtprøvens praktiske del, og drøfter almene problemstillinger om undervisningen. I hvor høj grad er det jagttegnskursuslærerens ansvar at undervise aspiranterne i haglskydning, og hvilke erfaringer har vi fra praksis? Lars Thune Andersen introducerer dig for FKSS-modellen og de faglige tanker bag modellen.

Kl. 18.00 – 18.45: Fælles middag i Jagtens Hus

Kl. 18.45 – 21.30: Hvilke udfordringer er der i undervisningen mht. de våbenfaglige dele? Fagligt oplæg fra våbenkonsulent og jagttegnskursuslærer Nicholai Vigger Knudsen, der med udgangspunkt i sin lange erfaring, giver en grundig indføring i lovgivningen på området. Dertil vil der blive tid til at drøfte konkrete emner ift. våbentyper og skydning med disse.

Kl. 21.30 –      : Fri dialog om jagttegnsundervisning og hyggeligt samvær i pejsestuen

 

Torsdag den 7. april 

Kl. 07.30 – 08.00:     Morgenmad

Kl. 08.15 – 14.00: Undervisningen foregår udendørs på jægerforbundets skydebane. Instruktører er Lars Thune Andersen og Kenneth Kold Jørgensen. Deltagere inddeles i grupper.

Målet for dagen, er fokus på hvorledes vi mest optimalt lærer aspiranterne at ramme med haglgevær og bestå den efterfølgende haglskydeprøve.

Vejen til refleksion og forståelse går igennem praksis skydning, og samtidig dialog om mekanismerne bag flugtskydning. Undervisningen baseres på FKSS-modellen, fra pensumlisten.

Undervisningen på skydebanen suppleres med erfaringsudveksling om afstandsbedømmelse, våbenhåndtering og andre elementer af den praktiske del af jagttegnsundervisningen. Proces ledes af Jes Mikkelsen 

Kl. 14.00 – 15.00: Eftermiddagskaffe med fælles opsamling, evaluering og på gensyn

Vel mødt.

 

Medlem

DKK 595,00

Ikke-medlem

DKK 1.495,00