Du bruger en browser, som ikke understøttes fuldt ud. Det betyder, at designet på siden nogen steder ikke ser korrekt ud eller i værste fald ikke virker. Opdaterer du din browser, vil siden se korrekt ud.

AFLYST Temaaften om råvildtforvaltning

Tidspunkt: onsdag d. 6. juni 2018 kl. 17:15 - onsdag d. 6. juni 2018 kl. 22:00
Afmelding mulig frem til søndag d. 27. maj 2018

AFLYST - Temaaften om Råvildtforvaltning og samforvaltning med då- og kronvildt

Kreds 6 og 7 inviterer til temaaften om råvildtforvaltning og samforvaltning med då- og kronvildt. Flere steder i landet er der åbenbare udfordringer med at få genskabt robuste bestande af råvildt i de områder, der har været ramt af sundhedsproblemer. Kan vi gøre noget for forebygge mulige problemer i råvildtbestandene, og hvordan spiller det sammen med forvaltning af då- og kronvildt? Det er nogle af de emner vi behandler på temamødet.

Program:

  • Velkomst ved V/ kredsformand Ole Jervin, kreds 7 og kredsformand Torben Møller, kreds 6
  • Lokale erfaringer med forvaltning hjortevildt v/NN Naturstyrelsen
  • Forvaltning af råvildt v/Jagtkonsulent Fritz Heje Hansen, Rådgivning og Uddannelse, DJ
  • Råvildttrivsel – status og håndtering v/ Chefkonsulent, dyrlæge, PhD Mariann Chriél, Sektion for diagnostik og beredskab, DTU Veterinærinstituttet 
  • Dataindsamling – tandsnit v/Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ
  • Forvaltning af dåvildt og kronvildt – best practice v/Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ
  • Forvaltning af dåvildt og råvildt på samme areal v/Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ

Råvildtforvaltning handler bl.a. om tilgange til afskydning, jagtformer, fodring og terrænpleje.

Målgruppe: Jægerne, lodsejere og andre naturinteresserede.

Tid: Den 6. juni kl. 17.15 - 22.00

Pris: Medlemmer 224 kr. og ikke-medlemmer 524 kr. Sandwich med vand kan tilkøbes ved tilmelding til en pris á kr. 75.

Sted: Tune kursuscenter, Grevevej 20, 2670, Greve

Tilmeldingsfrist: Senest den 13. maj 2018.

Ordstyrer: Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning og Uddannelse Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Kursusdeltagelse - medlem

DKK 224,00

Kursusdeltagelse - ikke-medlem

DKK 524,00