Du bruger en browser, som ikke understøttes fuldt ud. Det betyder, at designet på siden ikke ser korrekt ud eller i værste fald ikke virker. Opdaterer du din browser, vil siden se korrekt ud.

Efterudd. jagttegnskursuslærere på efterskoler

Tidspunkt: onsdag d. 28. september 2022 kl. 15:00 - torsdag d. 29. september 2022 kl. 14:00
Afmelding mulig frem til onsdag d. 14. september 2022
9 deltager(e)

Jagt- og undervisningsfaglig efteruddannelse for jagttegnskursuslærere på efterskoler

Dato:  Onsdag den 28. september 2022 kl. 15 til torsdag den 29. september kl. 14.

Sted:  Jagtens Hus, Molsvej 34, 8410 Rønde (mødested) Overnatning  er incl.                              linnedpakke og foregår på Rønde Vandrehjem, Grenåvej 10B, 8410 Rønde 

Formål: At øge den jagt- og undervisningsfaglige kompetence hos jagttegnskursuslæreren, som således udvikles personligt og fagligt frem imod uddannelsen af de nye jægere.

Form: Udgangspunktet for kurserne er jagttegnskursuslærernes praksiserfaring, så drøftelser, dialog og eksempler fra undervisningen er en bærende del af kurserne. Videndeling mellem deltagere vil have en central post på kurset.

Indhold på kurserne er målrettet jagtprøvens pensum, men det videns- og kompetencemæssige niveau ligger langt over, hvad en aspirant skal kunne præstere til jagtprøven.

Undervisere på kurset vil være fagspecialister, udvalgt nøje til kurset for jagttegnskursuslærere.

Pris: 595 medlem/ 1495 kr. ikke-medlem

Deltagerantal: minimum 6, maksimalt 16

Kursusleder:    Jes Mikkelsen

Undervisere: Jesper Kjær Illermann, Jørn Nielsen, Mads Drabsbæk og Jes Mikkelsen

PROGRAM

Onsdag den 28. september 2022 

Kl. 15.00 – 16.00: Ankomst til Jagtens Hus, indkvartering og introduktion til hinanden og kurset.

Kl. 15.30 – 18.00: Vi sætter kurset i gang med et jagtfagligt oplæg om regulering af invasive arter fra Vildt- & Naturkonsulent Jesper Kjær Illermann.

Jesper har lang erfaring for både praktiske og procesmæssige dele af regulering, og giver i oplægget ideer til hvorledes reguleringen lokalt kan understøttes af eksempelvis et samarbejde mellem jagtforening og efterskole.

https://www.jaegerforbundet.dk/jagt/jagtformer/regulering/

https://www.jaegerforbundet.dk/jagt/regler-og-sikkerhed/regler-for-regulering/

Oplægget indeholder information og læring om den generelle reguleringsindsats på nationalt plan, samt konkret inspiration og hands-on viden ift. selv at arbejde med fældebygning på skolen. 

Kl. 18.00 – 18.45: Fælles middag i Jagtens Hus

Kl. 18.45 – 21.30: I aftenens program tager vi hul på drøftelserne om hvorledes der kan arbejdes med demokratisk- og naturdannelse igennem jagttegnsundervisningen på efterskolen.

 Jørn Nielsen, jagtlærer på Bråskovgaard Efterskole, beretter om pilotprojektet Edderfugle-shelters, hvor efterskolens elever i samarbejde med Danmarks Jægerforbund, Aarhus universitet, Naturstyrelsen og en række frivillige ildsjælen arbejder for at forbedre edderfuglenes ynglesucces.

På baggrund af oplægget reflekteres på, hvorledes efterskolens jagtelever kan inddrages i natur- og vildtforvaltning igennem deres jægeruddannelse, så de opnår en tydeligere naturdannelse, der sætter deres egen identitet ind i mere global forståelse.

Vi arbejder erfaringsbaseret i grupper med at formulere konkrete punkter og udfordringer fra daglig praksis, som vi vil arbejde videre med i morgendagens program.

Kl. 21.30 –      : Fri dialog om jagttegnsundervisning og hyggeligt samvær i pejsestuen

Torsdag den 29. september 2022 

Kl. 07.30 – 08.00:     Morgenmad

Kl. 08.00 – 12.00: Vi begynder dagen med en grundig indføring i Jægerforbundets digitale undervisningsunivers Jagtprøven.dk.

Digital-undervisningskonsulent, Mads Dragsbæk, guider os igennem hjemmesiden og alle dens muligheder.

Dagens program handler derudover i høj grad om at drøfte og udvikle konkrete ideer, som den enkelte underviser kan tage med hjem til egen praksis. På baggrund af ideudviklingen fra aftenen før arbejder med aktiv erfaringsudveksling mellem undervisere. Vi arbejder i fællesskab og i grupper, og der bliver forhåbentlig også tid til en walk n’ talk-opgave i de smukke omgivelser på Kalø. 

Sikkerhed på jagt

Et centralt emne for dagen er sikkerhed ved afholdelse af jagt på efterskoler. Vi arbejder struktureret med sikkerhedsprocedurer for efterskoler, og de der allerede har udviklet en procedure til skolen opfordres til at medbringe den på kurset.

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost i Jagten Hus

Kl. 13.00 - 14.00: Eftermiddagskaffe med fælles opsamling, evaluering og på gensyn

Vel mødt.

 

Medlem

DKK 595,00

Ikke-medlem

DKK 1.495,00