Du bruger en browser, som ikke understøttes fuldt ud. Det betyder, at designet på siden ikke ser korrekt ud eller i værste fald ikke virker. Opdaterer du din browser, vil siden se korrekt ud.

Kursus i natur- og vildtpleje på landbrugsarealer

Tidspunkt: onsdag d. 6. december 2017 kl. 09:30 - onsdag d. 6. december 2017 kl. 16:00
Afmelding mulig frem til onsdag d. 22. november 2017

Formål: At sætte fokus på natur og vildtpleje på landbrugsarealer, der går hånd i hånd med en effektivt og robust landbrugsproduktion. Få inspiration til hvordan du med grundbetaling optimerer både landbrugsdriften samt natur og vildtpleje.

Form:  Undervisningen gennemføres som case-orienteret undervisning, hvor erfaringsudveksling er gennemgående for de praktiske øvelser. Det vil sige, at deltagerne præsenteres for værktøjer og teorier, som via cases trænes og afprøves i praksis ud fra egne og andres erfaringer. Deltagerne vil derved få mulighed for at anvende den tillærte teori og omsætte den til handling.                         

Målgruppe: Personer, som arbejder med rådgivning og driftsledelse af landbrug.

Forberedelse:  Udgangspunktet for kurset og erfaringsudvekslingen er kendskab til natur og vildtpleje på landbrugsarealer.

Kursusleder:  Jakob Bergmann Nielsen, Markvildtrådgiver Rådgivning og uddannelsesafdelingen Danmarks Jægerforbund Kalø

 Undervisere:

 Markvildtrådgiver Jakob Bergmann Nielsen, Danmarks Jægerforbund

 Michael Bundgaard Klitgaard, Agro

 Landmand Tonny Lønne Ballum

 Pris: 2.400,- kr.

 

PROGRAM

 Onsdag den 6. december 2017

 Kl. 09.30 – 10.00   Ankomst og velkomst (kaffe)

 Kl. 10.00 – 10.45   Oplæg:  Markvildt - Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer i omdrift

Emnerne: Landbrugsstøtteordningers muligheder for at gennemføre natur- og vildtplejetiltag på marker i omdrift v/Jakob Bergmann Nielsen

Kl. 10.45 – 11.30  Oplæg: Hvordan optimerer jeg driftsøkonomien i planteavlen samtidig med, at der etableres flest mulige natur- og vildtplejetiltag på ejendommen v/Michael Bundgaard Klitgaard

Kl. 11.30- 12.00  Oplæg: MFO Bøvl eller ressource v/Jakob Bergmann Nielsen

Kl. 12.00 – 13.00  Frokost

Kl. 13.00 – 13.30   Oplæg: Bryd med vanerne og få mere vildt på ejendommen v/Tonny Lønne

Kl. 13.30 – 14.15 Praktisk øvelse (gruppeopgave)

Kl. 14.15 – 14.45  Kaffe

Kl. 14.45- 15.30  Fremlæggelse af gruppeopgaver

Kl. 15.30 – 16.00  Opsamling og evaluering

 

Kursusdeltagelse - medlem

DKK 2.400,00

Kursusdeltagelse - ikke-medlem

DKK 2.400,00