Du bruger en browser, som ikke understøttes fuldt ud. Det betyder, at designet på siden ikke ser korrekt ud eller i værste fald ikke virker. Opdaterer du din browser, vil siden se korrekt ud.

Læs mere

Efterudd. jagttegnskursuslærere: Skydning & Våben

Tidspunkt: onsdag d. 15. september 2021 kl. 15:30 - torsdag d. 16. september 2021 kl. 15:00
Afmelding mulig frem til torsdag d. 2. september 2021 kl. 15:30
11 deltager(e)

Jagt- og undervisningsfaglig efteruddannelse for jagfttegnskursuslærere: Skydning & Våben

Tid: onsdag 15. sep. kl. 15.30 – torsdag 16. september kl. 15.00

Sted: Jagtens Hus, Molsvej 34, Rønde (mødested).

Overntatning: Kurset er incl. overnatning (sted tilgår)

Målgruppe: Jagttegnskursuslærere som er certificeret i overensstemmelse med Miljøstyrelsens bestemmelser herom i bekendtgørelse om jagttegn.

Der kan gives dispensation for deltagelse ift. ovenstående. Kontakt Jes Mikkelsen for yderligere information.

Formål: At øge den jagt- og undervisningsfaglige kompetence hos jagttegnskursuslæreren, som således udvikles personligt og fagligt frem imod uddannelsen af de nye jægere.

Form: Udgangspunktet for kurserne er jagttegnskursuslærernes praksiserfaring, så drøftelser, dialog og eksempler fra undervisningen er en bærende del af kurserne. Videndeling mellem deltagere vil have en central post på kurset.

Indhold på kurserne er målrettet jagtprøvens pensum, men det videns- og kompetencemæssige niveau ligger langt over, hvad en aspirant skal kunne præstere til jagtprøven.

Undervisere på kurset vil være fagspecialister, udvalgt nøje til kurset for jagttegnskursuslærere.

Kursusleder: Jes Mikkelsen jsm@jaegerne.dk

Undervisere: Lars Thune Andersen, Kenneth Jørgensen, Nicholai Vigger Knudsen og Jes Mikkelsen

Pris: 595 medlem/ 1495 kr. ikke-medlem

Deltagerantal: minimum 6, maksimalt 16

 

Program:

Onsdag den 15. september

Kl. 15.30 – 16.00 Ankomst til Jagtens Hus, indkvartering og introduktion til hinanden og kurset.

Kl. 16.00 – 18.00 Vi zoomer ind på jagtprøvens praktiske del, og drøfter almene problemstillinger om undervisningen. I hvor høj grad er det jagttegnskursuslærerens ansvar at undervise aspiranterne i haglskydning, og hvilke erfaringer har vi fra praksis?

Lars Thune Andersen introducerer dig for FKSS-modellen og de faglige tanker bag modellen.

Kl. 18.00 – 18.45 Fælles middag i Jagtens Hus

Kl. 18.45 – 21.30 Hvilke udfordringer er der i undervisningen mht. de våbenfaglige dele?

Fagligt oplæg fra våbenkonsulent og jagttegnskursuslærer Nicholai Vigger Knudsen, der med udgangspunkt i sin lange erfaring, giver en grundig indføring i lovgivningen på området. Dertil vil der blive tid til at drøfte konkrete emner ift. våbentyper og skydning med disse.

Kl. 21.30 –              Fri dialog om jagttegnsundervisning og hyggeligt samvær i pejsestuen

Torsdag den 16. september

Kl. 07.00 – 07.45 Morgenmad

Kl. 08.00 – 12.00 Undervisningen foregår udendørs på jægerforbundets skydebane. Instruktører er Lars Thune Andersen og Kenneth Kold Jørgensen.

Målet for dagen, er fokus på hvorledes vi mest optimalt lærer aspiranterne at ramme med haglgevær og bestå den efterfølgende haglskydeprøve.

Vejen til refleksion og forståelse går igennem praksis skydning, og samtidig dialog om mekanismerne bag flugtskydning. Undervisningen baseres på FKSS-modellen, fra pensumlisten.

Undervisningen på skydebanen suppleres med erfaringsudveksling om afstandsbedømmelse, våbenhåndtering og andre elementer af den praktiske del af jagttegnsundervisningen. 

Kl. 12.00 – 12.30 Frokost

kl. 12.30 - 15.00  Undervisning,  evaluering og på gensyn

 

24 timer på Kalø

Kurset afholdes i Jagtens Hus på Kalø, og inkluderer overnatning i nærområdet. Udover fokus på det faglige indhold vil der på kurset være stærkt fokus på jagttegnskursuslærernes praksisfællesskaber. Det sociale fællesskab omkring måltiderne og brændeovnen bliver der helt klart også plads til.

 

 

Del arrangementet på de sociale medier:

Kursusdeltagelse - medlem

DKK 595,00

Kursusdeltagelse - ikke-medlem

DKK 1.495,00