Du bruger en browser, som ikke understøttes fuldt ud. Det betyder, at designet på siden nogen steder ikke ser korrekt ud eller i værste fald ikke virker. Opdaterer du din browser, vil siden se korrekt ud.

Nye Jagttegnskursuslærere 2018 - efterår

Tidspunkt: mandag d. 10. september 2018 kl. 10:30 - fredag d. 14. september 2018 kl. 14:00
Afmelding mulig frem til tirsdag d. 28. august 2018 kl. 10:30
21 deltager(e)

Nye jagttegnskursuslærere efterår 2018

Formålet med kurset er at klæde nye jagttegnskursuslærere på til at undervise jagttegnsaspiranterne i det obligatoriske jagttegnskursus.

Indhold: 

  • Relevante pædagogiske metoder med henblik på undervisning af jagttegnsaspiranter herunder fokus på, hvorledes teori og praksis kan kombineres.
  • Planlægning af undervisningsforløb, herunder også metoder til håndtering af jagttegnsaspiranter med læsevanskeligheder. 
  • Vildtkendskab, vildtbiologi og vildtforvaltning. 
  • Natur- og terrænpleje. 
  • Våben og skydning, herunder opbygning af effektiv skydestil for jagttegnsaspiranter. 
  • Afstandsbedømmelse og sikker våbenbetjening. 
  • Lovgivning. 
  • Jagtetik, jagtledelse, jagtteknik og håndtering af nedlagt vildt.

Kurset afsluttes med en skriftlig multible choice eksamen, som skal bestås før der udstedes kursusbevis. Kurset er kompetencegivende iflg. Miljø- og fødevareministeriets bilag 2 i bekendtgørelsen om jagttegn. 

Målgruppe: Erfarne jægere, som ønsker at undervise jagttegnsaspiranter. En Jagttegnskursuslærer bør have en solid viden om vildt og natur samt personlig erfaring med alle danske jagtformer; såvel med hagl som med kugle. Gode formidlingsevner er desuden vigtige personlige kompetencer som jagttegnskursuslærer.

Det forudsættes endvidere, at kursisterne har læst litteraturhenvisninger på fagplanen inden kursusstart. Eksamen tager primært udgangspunkt i de emner, der er arbejdet med på kurset, men pensum til eksamen er hele bogen ”Jagttegn”, sider med orange markering i bogen ”Lovsamling til Jagttegn, MST Jagtprøveinstruks, samt alt hvad ellers bliver gennemgået på kurset inden for pædagogik, skydning, våbenbetjening og vildtbiologi.

Der kan således komme spørgsmål til emner, som ikke er behandlet på kurset. Pensum bør være læst før eksamen, og det forventes, at kursisten er i stand til at bestå en teoretiske jagtprøve på jagtproeven.dk forud for kursusstart.  


Praktisk info: På kurset anvendes Jægerforbundets bøger til jagttegn (Jagttegn + Lovsamling til Jagttegn), og deltagerne bør anskaffe sig disse bøger inden kursusstart. Lektionsplan udsendes på mail senest 2 uger før kursusstart. Der må påregnes en del selvstudium før kursusstart. Bøgerne kan bestilles her: http://www.jagtproeven.dk/netbutik.aspx

Pris: Pris for medlemmer: 3.900,- kr., For ikke-medlemmer: 4.900,- kr., Prisen er inkl. forplejning under hele kurset.

Overnatning: Kurset gennemføres som internatkursus. Valg af overnatningssted er valgfrit. Overnatning betales særskilt - vi forventer en udgift på ca. kr. 2200,- for mandag til fredag.
Kontakt Lisbeth Bisgaard Høj - lbh@jaegerne.dk for nærmere information ang. overnatning.

Kursusleder: Jes S. Mikkelsen

Kursusdeltagelse - medlem

DKK 3.900,00

Kursusdeltagelse - ikke-medlem

DKK 4.900,00