Du bruger en browser, som ikke understøttes fuldt ud. Det betyder, at designet på siden ikke ser korrekt ud eller i værste fald ikke virker. Opdaterer du din browser, vil siden se korrekt ud.

DJ lederuddannelse - Grundmodul

Tidspunkt: torsdag d. 6. september 2018 kl. 15:00 - lørdag d. 8. september 2018 kl. 13:00
Afmelding mulig frem til torsdag d. 30. august 2018
9 deltager(e)

Målgruppe:

Medlemmer, der ser sig selv som potentiel frivillig leder i Danmarks Jægerforbund samt hovedbestyrelsesmedlemmer, hovedbestyrelses suppleanter, kredsformænd, kredsbestyrelsesmedlemmer, Jægerrådsformænd, Jægerrådsbestyrelsesmedlemmer, jagtforeningsformænd, udvalgsformænd og koordinatorer.

Er du klar til at yde en frivillige indsats for jagten? Ser du værdi i at motivere andre frivillige til at yde en indsats? Vil du gerne medvirke til at sætte dagsordenen i DJ? Vil du gerne uddanne dig inden for organisationsarbejde og ledelse af frivillige? Ja, så har vi et godt tilbud til dig. DJ styrker nemlig uddannelsen af de mange frivillige ledere og andre frivillige, der også medvirker til, at DJ er en velfungerende og stærk organisation. Der åbnes op for alle medlemmer med interesse for organisationsarbejdet og ledelse af frivillige kan deltage.

Formål:

At blive en del af Danmarks Jægerforbunds frivillige ledelsesfilosofi og organisatoriske arbejde.  

At få præsenteret teori og redskaber der skal danne grundlag for gennemførelse af den samlede DJ’s lederuddannelse. Den frivillige ledelsesdisciplin, præsentationsteknik, formidling og kommunikation, vil blive inkorporeret i det samlede uddannelsesforløb, som den røde tråd, der skal samle uddannelsen.  

At få øget kendskab til foreningsjura, økonomi, DJ’s strategi, vedtægter og natursyn.

Form: Undervisningen gennemføres som case-orienteret undervisning, hvor erfaringsudveksling er gennemgående for de praktiske øvelser. Det vil sige, at deltagerne præsenteres for værktøjer og teori, som via cases trænes og afprøves i praksis ud fra egne og andres erfaringer. Deltagerne vil derved få mulighed for at anvende den tillærte teori og omsætte den til handling.

Forberedelse: Udgangspunktet for kurset og erfaringsudvekslingen er kendskab til Jægerforbundets strategi 2017-2022, Jægerforbundets natursyn og vedtægter. Det forventes derfor, at disse tre ”hjørnesten” i Jægerforbundets virke er kendt stof.

Sted: Jagtens Hus

Kursusleder: Afdelingschef Niels Søndergaard (NIS)

Proceskonsulenter/undervisere: Antropolog Marianne Ebbensgaard (ME), Uddannelsesleder Jes S. Mikkelsen (JSM), Projektleder/Konsulent Peter Smærup (PSM) og Juridisk konsulent Mikala Høj Laursen (MHL)

PROGRAM

Torsdag den 6. september

Kl. 15.00 – 15.30   Ankomst og indkvartering. 

Kl. 15.30 – 16.30   Velkomst. Præsentation af deltagere. 

Kl. 16.30 – 18.00   Introduktion til DJ’s lederuddannelse: Ledelse af frivillige, herunder brug af logbog og refleksion. Det overordnede formål med kurset. Forventningsafstemning og erfaringsgrundlag. Intro til DJ´s organisation v/NIS, ME, JSM

Kl. 18.00 – 18.45   Middag

Kl. 18.45 – 21.30   Det frivillige lederskab: Hvordan ser du din egen rolle v/NIS

DJ’s værdier og grundlaget for organisationen. Hvad skal kendetegne Danmarks Jægerforbunds frivillige ledelsesfilosofi? Øvelser omkring ledelse af frivillige.

Hvordan opfatter vi det jagtpolitiske arbejde? Øvelser omkring det lokale jagtpolitiske arbejde og egen rolle i den sammenhæng. v/NIS

Kl. 21.30 -               Proces, øl og snacks.

Fredag den 7. september

Kl. 07.00 – 08.00    Morgenmad

Kl. 08.00 – 09.00    Lessons learned v/JSM

Kl. 09.00 – 12.00    Grundlæggende foreningsjura, herunder persondataforordning.

                                     Hvilke skrevne og uskrevne forpligtelser og ansvar har man som bestyrelsesmedlem og leder af frivillige?                                       v/MHL  

Kl. 12.00 – 13.00    Frokost

Kl. 13.00 – 14.30    Samarbejdsøvelse – motivation i det fri V/JSM, PSM

Kl. 14.30 – 15.00    Kaffe

Kl. 15.00 – 18.00    DJ’s strategi. Hvordan omsættes DJ’s strategi i praksis og hvilken rolle har følgende:

  • Hovedbestyrelsen
  • Kredsenes (bestyrelse og koordinatorer)
  • Jægerrådene
  • Jagtforeningerne
  • Administrationen

Hvad kan/skal jeg levere i det jagtpolitiske arbejde lokalt: Hvilke muligheder og begrænsninger er der for den enkelte i kreds-, Jægeråds-, og jagtforeningsarbejdet?

Hvad kan jeg forvente af de øvrige deltagere i forhold til opgaverne?

Hvordan kan Jægerrådsbestyrelsen understøtte det arbejde, grønt råds- og friluftsrepræsentanten skal varetage?

Hvordan kan fagkoordionatorerne i kredsene bedre understøtte jagtforeningernes ønsker og behov?

Hvad kan kredsbestyrelsen gøre for at understøtte koordinatorerne og jægerrådene?

Hvordan kan vi få øget indflydelse på det lokale politiske arbejde og tilhørende indsatser?

Hvad kan jeg gøre for at påvirke det i den bedste retning? v/PSM, JSM

Kl. 19.00 – 20.00    Middag

Kl. 20.00 -                 Netværksdannelsesøl og snacks.

Lørdag den 8. september

Kl. 07.00 – 08.00    Morgenmad

Kl. 08.00 – 09.00    Lessons learned v/NIS

Kl. 09.00 – 10.00    Hvad forventer I af administrationen ift. understøtning på jagtfaglige/-politiske sager, kommunikation og medlemsservice? v/NIS, PSM, ME

Kl. 10.00 – 12.00    Natursyn. Hvordan kan vi bruge vores natursyn i det lokale arbejde? v/NIS, PSM, ME

Kl. 12.00 – 13.00    Opsamling og evaluering

Kl. 13.00 –               Grab and go sandwich

Kursusdeltagelse - medlem

DKK 0,00