Du bruger en browser, som ikke understøttes fuldt ud. Det betyder, at designet på siden ikke ser korrekt ud eller i værste fald ikke virker. Opdaterer du din browser, vil siden se korrekt ud.

Dialogmøde om jagttider - kreds 4

Tidspunkt: mandag d. 21. november 2016 kl. 19:00 - mandag d. 21. november 2016 kl. 22:00
Afmelding mulig frem til torsdag d. 17. november 2016 kl. 13:00

Sted

Jels Motel & Sportscenter, Ørstedvej 10, 6630 Jels

Formål

Danmarks Jægerforbund vil gerne sikre fortsat  inddragelse af medlemmerne i processen om jagttiderne ved afholdelse af en række dialogmøder rundt om i landet.

Indhold

På nogle møder vil der endvidere være individuelle dagsordener med andre emner, som man lokalt vælger at behandle.

Information om jagttidsprocessen

Ændringer af jagttider foretages dels på grundlag af en ekstern faglig biologisk vurdering fra DCE og dels på baggrund af foreningspolitiske ønsker om udvidelser eller begrænsninger. Fastsættelse af jagttid på nye arter samt fredning af arter, der traditionelt er drevet jagt på, forekommer dog kun i begrænset omfang – uanset ændringer i de biologiske forudsætninger. Ofte er det manglen på målsætninger for en art, der indirekte skaber bekymring hos organisationerne i Vildtforvaltningsrådet, og dermed hindrer Rådet i at nå til enighed.

De nye jagttider forventes at træde i kraft den 1. april 2018, og forud har der været og er fortsat følgende proces:

  • Indhentning af kommentarer til videnskabelig rapport fra DCE, jagttidsrevision 2018 samt yderligere ønsker til jagttider. Medlemmerne fra Vildtforvaltningsrådet har således fremsendt kommentarer og ønsker i relation til udredning forud for jagttidsforhandlingerne samt yderligere ønsker til jagttider. Dette er sket i april og DJ har fremsendt på baggrund af input fra lokale møder i DJ. 
  • Internt i DJ arbejdes på bud til målsætninger for de arter, DJ har ønsker til ændret jagttid på. 
  • Udgivelse af faglig rapport fra DCE. Det forventes, at den faglige rapport fra DCE udsendes forud for vildtforvaltningsrådets møde i september 2016, hvor den første overordnede drøftelser i Rådet vil finde sted.
  • Medlemsdebat i Danmarks Jægerforbund:

                    Dialogmøder i efteråret 2016

                    Drøftelse på Jægerrådsmøder primo 2017

                    Drøftelse på kredsmøder primo 2017

  • Endelig indstilling til ministeren fra VFR. Det forventes at Vildtforvaltningsrådet afgiver endelige indstilling til ministeren på september eller december mødet 2017

Lokale jagttider

De lokale jagttider er også en del af revidering af jagttiderne, og ønsker til lokale jagttider fremsendes til Niels Henrik Simonsen nhs@jaegerne.dk

Hører vi ikke andet fra lokalt hold, vil de nuværende lokale jagttider blive indstillet til Vildtforvaltningsrådet.

Det store hjortevildt

Processen omkring jagttid på de store hjortearter (kron-, då- og sikavildt) vil blive varetaget via de regionale hjortevildtgrupper.

Forplejning

Danmarks Jægerforbund er vært ved kaffe og kage.

Kursusdeltagelse - medlem

DKK 0,00