Du bruger en browser, som ikke understøttes fuldt ud. Det betyder, at designet på siden ikke ser korrekt ud eller i værste fald ikke virker. Opdaterer du din browser, vil siden se korrekt ud.

Læs mere

Årsmøde Jægerråd Brønderslev

Tidspunkt: onsdag d. 12. maj 2021 kl. 19:00 - onsdag d. 12. maj 2021 kl. 22:00
10 deltager(e)

Jægerråd Brønderslev afholder i 2021 Årsmøde som et virtuelt møde. Vi anvender til dette Microsoft Teams. Det er en god idé, at downloade programmet før mødet.

For at deltage i mødet, skal du blot tilmelde dig denne event. Umiddelbart før mødet afholdes, vil du modtage et link (invitation) til at deltage.

Du skal være medlem af en jagtforening i Jægerråd Brønderslev for at deltage, se mere her!

Har du ikke deltaget i et teamsmøde før, er du velkommen til at kontakte WEBkoordinator Henrik Kragh, mobil 2045 7729.

Vores tidligere annoncerede foredrag ved Niels Søndergaard, Jagtfaglig chef Danmarks Jægerforbund, udgår desværre på grund af Covid19 restriktionerne.

Dagsorden: 
Dagsorden årsmøde i Jægerråd Brønderslev 12. maj 2021
virtuelt på teams


1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke i 2020
3. Grønne råd orientering
4. Valg af formand (ikke aktuelt i år)
5. Orientering om bestyrelsens sammensætning
6. Indstilling af to kandidater til HB og suppleanter (ikke aktuelt i år)
7. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet lørdag den 18. september.
8. Indlæg fra kredsformanden Grethe Jacobsen
9. Indlæg fra hovedbestyrelsesmedlem Leif Bach
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt

På mødet vil der være et indlæg om forvaltning af hjortevildt ved Niels Søndergaard Danmarks Jægerforbund (Aflyst)


Indslag opå mødet:
Jægerrådsformandens beretning v/Henrik Hansen
Nyt fra kredsen v/Grethe Jakobsen
Nyt fra HB v /Leif Bach

Der vil på mødet forekomme valg af delegerede til Repræsentantskabsmødet. Skulle du have lyst til at opstille til dette, kontakt da Jægerrådsformand Henrik Hansen, mail: marhan@stofanet.dk

Gæster:

Formand i Kreds 1: Grethe Jakobsen

HB Medlem: Leif Bach

Vi håber, at du trods omstændighederne vil deltage i mødet.

Med venlig hilsen

Jægerråd Brønderslev

Jeg ønsker kun at tilmelde mig selv

DKK 0,00

Én eller flere deltagere

DKK 0,00